Programy

Axa Ubezpieczenia PL

Axa

Grupa AXA jest światowym liderem w ubezpieczeniach i zarządzaniu aktywami. Zatrudnia 161 tys. pracowników, którzy świadczą usługi dla 103 mln klientów w 59 krajach. Misją AXA na całym świecie, także w Polsce, jest wzmocnić w klientach poczucie spokoju i bezpieczeństwa poprzez zaoferowanie rozwiązań, które chronią klientów oraz ich najbliższych przed finansowymi skutkami wydarzeń zagrażających życiu, zdrowiu, mieniu i dorobkowi, a także poprzez zarządzanie ich oszczędnościami i aktywami.

________________________________________________________

Axa Ubezpieczenie OC + AC

*OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które chroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w związku z ruchem Twojego samochodu.

*AC – ubezpieczenie Autocasco gwarantujące pokrycie kosztów naprawy bądź odszkodowanie w wielu sytuacjach: od drobnych uszkodzeń (np.: stłuczki, wandalizmu), aż do szkody całkowitej (np.: utraty samochodu w wyniku pożaru, działania sił natury, kasacji po wypadku).

*W ramach tego pakietu klient otrzymuje ubezpieczenia OC, AC, a także Assistance MINI i Zieloną Kartę

Prowizja: CPO = 31 PLN OC + 61 PLN AC (poprawnie wypełnienie wniosku)

Szybka rejestracja