Privacybeleid – financeAds: Affiliate Network voor de Financiële Industrie

Ons privacybeleid

financeAds International GmbH ("financeAds" of "Wij") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Dit Privacybeleid, samen met onze Algemene Bedrijfsvoorwaarden voor Affiliates en Algemene Voorwaarden voor Adverteerders en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijft de basis waarop alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (GDPR) is een verordening die de Richtlijn Gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG) vervangt. De verordening heeft tot doel de wetgeving inzake gegevensbescherming in alle EU-lidstaten te harmoniseren, de privacy rechten voor personen te verbeteren en een regelgevingsomgeving te bieden waarbinnen internationale bedrijven opereren.

Uw rechten onder de GDPR worden uiteengezet in dit beleid. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij hiermee omgaan.

In het kader van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens financeAds International GmbH, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Charlottenburg (Berlijn) met registratienr.: HRB 164756 B met als vestigingsadres Hardenbergstrasse 32, 10623 - Berlijn, Duitsland, vertegenwoordigd door haar algemeen directeur Alvise Perissinotto.

Overeenkomstig § 37 Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), hebben wij als onze externe functionaris voor gegevensbescherming (DPO) benoemd:

 • ePrivacy GmbH
 • vertegenwoordigd door Prof. Dr. Christoph Bauer
 • Große Bleichen 21 - 20354 Hamburg
 • Voor alle verzoeken betreffende de beveiliging van uw gegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming opprivacy@financeads.com

  1. Wie we zijn en wat we doen

  https://www.financeads.com/is een site die wordt beheerd door financeAds International GmbH ("financeAds"). Wij zijn een marketingbureaubedrijf dat banken, verzekeraars en Fintech-bedrijven ("adverteerders") helpt om nieuwe klanten te werven voor hun online producten via een netwerk van zeer relevante online uitgevers ("publishers") die het product van de adverteerders promoten via advertentiemateriaal dat door adverteerders naar ons platform wordt geüpload. Wij bieden ook de volgende andere diensten aan: consultancy, mediaplanning en creatieve creatie. Wij verzamelen persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen om ons in staat te stellen onze kernactiviteiten en nevenactiviteiten uit te voeren:

  • Bestaande klanten
  • Potentiële klanten
  • Abonnees op onze nieuwsbrieven
  • Medewerkers
  • Potentiële werknemers

  2. De informatie die u aan ons geeft, of die wij over u verzamelen

  Dit is informatie over u en uw bedrijf die u ons geeft door formulieren op onze site (or “our website”) in te vullen (an example is this form: www.financeads.com/uk-en/publishers/signup/) of door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail of anderszins.

  Het omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te gebruiken, wanneer u zich in onze database invoert (door een aanvraagformulier en/of een contactformulier in te dienen en/of u te abonneren op onze nieuwsbrief en/of een contract met ons te ondertekenen), wanneer u zich abonneert op onze diensten, wanneer u onze evenementen of andere sociale mediafuncties op onze site bijwoont, en wanneer u een probleem met onze site/dienst meldt.

  De informatie die u ons geeft of die wij over u verzamelen kan uw contactinformatie bevatten, zowel privé e/o zakelijk, accountinformatie, bezoeken per maand, pagina-impressies per maand en verkoopregio.

  3. De informatie die wij over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt

  Met betrekking tot elk van uw bezoeken aan onze site zullen wij automatisch de volgende informatie verzamelen: technische informatie, inclusief browsertype en -versie, browser plug-in types en versies, de tijdzone-instelling, besturingssysteem en platform; er wordt geen IP-adres verzameld.

  4. Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag voor de verwerking

  De kerndienst die wij onze adverteerders en publishers bieden, is de kennismaking met elkaar met het oog op een tijdelijke of permanente verbintenis. Onze dienstverlening breidt zich echter uit tot het ondersteunen van klanten bij hun marketingstrategieën.

  Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zijn onze rechtmatige belangen, die hieronder nader worden beschreven, hoewel wij ons voor specifiek gebruik van gegevens ook baseren op contracten, wettelijke verplichtingen en toestemming.

  Wij baseren ons op een contract indien wij met u of uw bedrijf onderhandelen over een overeenkomst of een ander contract hebben gesloten om diensten aan u te verlenen of diensten van u of uw bedrijf te ontvangen (voorbeelden van wanneer toestemming de contractbasis voor verwerking kan zijn, zijn onder meer toestemming om een uitgever aan een adverteerder voor te stellen en vice versa).

  Wij beroepen ons op een wettelijke verplichting indien wij wettelijk verplicht zijn informatie over u te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

  In sommige omstandigheden zullen wij ons baseren op toestemming voor bepaald gebruik van uw gegevens en zal u, indien wettelijk vereist, om uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.

  5. Onze rechtmatige belangen

  Onze legitieme belangen bij het verzamelen en bewaren van uw persoonsgegevens worden hieronder beschreven:

  • Als affiliate netwerk introduceren wij publishers bij een adverteerder in de verwachting dat zij een partnership aangaan waarbij publishers advertentiecampagnes uitvoeren namens de adverteerder. De uitwisseling van persoonsgegevens van onze publishers met adverteerders en vice versa is een fundamenteel en essentieel onderdeel van dit proces.

  • Om onze uitgevers te ondersteunen en nieuwe reclamecampagnes voor te stellen, of om onze adverteerders nieuwe uitgevers voor te stellen, hebben wij een gegevensbank van klanten nodig die zowel historische informatie als actuele behoeften en reclamemateriaal bevat.

  • Om onze activiteiten in stand te houden, uit te breiden en te ontwikkelen, moeten wij de persoonsgegevens van zowel uitgevers als adverteerders registreren.

   Om onze ondersteunende diensten te kunnen leveren, moeten wij regelmatig contact opnemen met cliënten via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon, nieuwsbrieven en andere relevante kennisgevingen.

   6. Toestemming

   Indien wij willen of moeten vertrouwen op toestemming om uw gegevens rechtmatig te verwerken, zullen wij u mondeling, per e-mail of via een online proces om uw toestemming vragen voor de specifieke activiteit waarvoor wij toestemming nodig hebben en uw reactie in ons systeem registreren. Wanneer toestemming de rechtmatige grondslag voor onze verwerking is, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

   Ander gebruik dat wij van uw gegevens zullen maken:

   • onze website aan te bieden;
   • om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze service;
   • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.

   Wij zullen deze informatie gebruiken:

   • om onze site te beheren en voor interne operaties, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
   • om onze site te verbeteren om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt gepresenteerd op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer;
   • om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst, wanneer u ervoor kiest dit te doen;
   • als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig en beveiligd te houden;
   • om de effectiviteit te meten of te begrijpen van reclame die wij aan u en anderen aanbieden, en om u relevante reclame te leveren;
   • om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze site over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.

   7. Cookies

   Wij gebruiken functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn om de website te laten werken en die niet kunnen worden uitgeschakeld in onze systemen. Wij gebruiken ze om ervoor te zorgen dat onze digitale diensten correct werken; sommige essentiële functies op onze website werken gewoon niet zonder deze cookies. Met de functionele cookies kan onze website keuzes die u maakt onthouden om u betere functionaliteit en functies te bieden.

   Wij gebruiken alleen first-party analytische cookies zoals Google Analytics. Lees meer over de servicevoorwaarden van Google en het privacybeleid van Google.

   8. Openbaarmaking van uw informatie binnen en buiten de EER

   financeAds International GmbH zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, leasen, verhuren of anderszins openbaar maken, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

   Wij zullen uw persoonlijke informatie delen:

   Geselecteerde derde partijen, waaronder:

   • Klanten
   • Potentiële klanten
   • Abonnees
   • Leveranciers
   • Onderaannemers

   Wij maken uw persoonlijke informatie bekend aan derden:

   • In het geval dat wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens bekend zullen maken aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.
   • Als financeAds International GmbH of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval persoonlijke gegevens van haar klanten een van de overgedragen activa zal zijn.
   • Als wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze Algemene voorwaarden voor affiliates en Algemene voorwaarden voor adverteerders en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van financeAds International GmbH, onze klanten, of anderen te beschermen. Dit omvat ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor de doeleinden van bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

   De rechtsgrondslag voor de verwerking door derden omvat:

   • hun eigen legitieme belangen bij het verwerken van uw persoonsgegevens, in de meeste gevallen om te voldoen aan hun interne resourcingbehoeften; nakoming van hun contractuele verplichtingen jegens ons als onze gegevensverwerker;
   • voldoen aan hun contractuele verplichtingen jegens ons als onze gegevensverwerke;
   • doel van een lopend contract;
   • om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.

   9. Waar wij uw persoonsgegevens opslaan en verwerken

   De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen ten behoeve van onze dienstverlening worden overgedragen aan en opgeslagen door derden buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, zal financeAds International GmbH alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

   Als veiligheidsmaatregelen nemen derde partijen buiten de EER deel aan het U.S.-EU Privacy Shield Framework , aan de EU Standard Contractual Clauses en aan de California Consumer Privacy Act disclosures om te voldoen aan de adequaatheids- en veiligheidsvereisten van de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie.

   Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers die door ons of namens ons door onze derde partners worden beheerd. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen.

   Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke verzending geschiedt op uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsvoorzieningen gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen.

   10. Bewaring van gegevens

   Wij zijn ons bewust van onze wettelijke plicht om nauwkeurige persoonsgegevens te bewaren en gegevens alleen te bewaren zolang wij deze nodig hebben voor onze legitieme belangen en u ons hiertoe in staat stelt. Dienovereenkomstig en op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) zullen wij een mededeling over gegevensbewaring hebben en gegevens routinecontroles uitvoeren om gegevens te verwijderen die wij niet langer in ons legitiem belang hebben om te bewaren.

   Wij doen het volgende om ervoor te zorgen dat onze gegevens accuraat zijn:

   • Wij houden contact met u, zodat u ons op de hoogte kunt brengen van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens
   • Via ons inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief kunt u zich op elk moment uitschrijven

   Wij scheiden onze gegevens, zodat wij verschillende soorten gegevens gedurende verschillende perioden bewaren. De criteria die wij gebruiken om te bepalen of wij uw persoonsgegevens moeten bewaren, omvatten:

   • de aard van de persoonlijke gegevens;
   • de waargenomen nauwkeurigheid ervan;
   • onze wettelijke verplichtingen;

   We kunnen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk archiveren of uitsluitend bewaren in onze financiële systemen, waarbij we ze geheel of gedeeltelijk verwijderen uit ons Customer Relationship Manager (CRM)-systeem, ons platform en tools van derden. Wij kunnen delen van uw gegevens pseudonimiseren, met name naar aanleiding van een verzoek om uw gegevens te wissen of te verwijderen, om ervoor te zorgen dat wij uw persoonsgegevens niet opnieuw in onze database invoeren, tenzij u ons daarom verzoekt.

   Ter informatie, gepseudonimiseerde gegevens worden gecreëerd door identificatievelden in een database te vervangen door kunstmatige identificatoren, of pseudoniemen.

   11. Opt-Out

   U kunt altijd voorkomen dat cookies van een website op uw computer worden geïnstalleerd door uw browserinstellingen aan te passen. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, kunt u de helpsectie van uw browser raadplegen

   12. Uw rechten

   U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Voordat wij uw gegevens verzamelen, zullen wij u ervan op de hoogte stellen of wij van plan zijn uw gegevens te gebruiken en/of uw informatie voor dergelijke doeleinden aan een derde partij te verstrekken. Wij zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen, indien wettelijk vereist, alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden.

   YU kunt uw recht op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@financeads.com

   Onze site kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze sites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

   13. De GDPR geeft u de volgende rechten

   U heeft het recht - deels onder bepaalde voorwaarden:

   • om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw gegevens, alsmede om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen. U kunt informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens (indien deze worden doorgegeven), de duur van de opslag of de criteria voor het bepalen van de duur;
   • om uw gegevens te corrigeren. Indien uw persoonsgegevens onvolledig zijn, heeft u het recht deze aan te vullen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking;
   • om uw gegevens te wissen of af te schermen. Redenen voor het bestaan van een recht op annulering/blokkering kunnen onder meer zijn: de intrekking van de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
   • om de verwerking te beperken;
   • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
   • om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in de toekomst in te trekken, en
   • een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit over ontoelaatbare gegevensverwerking.

   14. Toegang tot informatie

   De GDPR geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. Wij moedigen u ook aan contact met ons op te nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens juist en volledig zijn.

   Een verzoek om toegang moet worden ingediend bij privacy@financeads.com

   15. Wijzigingen in ons privacybeleid

   Eventuele wijzigingen in ons Privacybeleid zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele updates of wijzigingen van ons Privacybeleid.

   16. Contact

   Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan privacy@financeads.com.

   Berlijn, laatste update op 14 maart 2022